✔ امکان تعریف انواع سند های انبار شامل : رسید انبار ، برگشت از خرید ، تعدیل مثبت و منفی ، کسری و اضافه انبار ، حواله مصرف ، برگشت از مصرف ، اشانتیون و برگشت از اشانتیون

✔ انبارگردانی و ثبت اتوماتیک سند کسری و اضافه انبار گردانی بر اساس آخرین شمارش کالا در انبارها

✔ انتقال بین انبار داخلی

✔ انتقال بین انبار شعب

✔ مرور انبارها

✔ رسید انبار متفرقه

✔ صدور خروجی کالا از انبار

✔ ثبت سند قیمت تمام شده کالا بر اساس نرخ میانگین موزون و میانگین ساده

✔ اعلامیه تخفیفات خرید