امکانات نرم افزار فروش به شرح زیر میباشد :

✔ امکان ثبت سفارش تلفنی ، حضوری ، تبلت با تعریف سطح دسترسی روی کلیه آیتم ها
✔ کنترل موجودی و محاسبه لحظه ای پرومشن و تخفیفات و جوایز  در مرحله ثبت سفارش
✔ امکان ثبت چندین سفارش به ازای هر لاین و برای یک مشتری
✔ ثبت پیش فاکتور و فاکتور قطعی به  تفکیک مشتریان و یا تحویلدهنده گان
✔ ارائه گزارشات متنوع فروش و حسابداری مشتریان
✔ مرور فروش مشتریان ، مانده فاکتور و مانده مشتری و دریافتی ها
✔ ثبت مجوزهای برگشتی و فاکتور برگشت از فروش
✔ پنل فروش تلفنی پیشرفته با امکان اتصال به مودم و سایر ابزارهای مخابراتی با امکان مشاهده سوابق خرید
✔ امکان تایید سفارشات توسط سرپرست و مدیر فروش