با توجه به تجربه پیاده سازی پروژه های Customization موفق برای چند شرکت بازرگانی و تولیدی و پخش این شرکت با بهره گیری از کارشناسان مجرب ، برای مشاوره و تولید نرم افزارهای خاص در بستر وب و ویندوز اقدام خواهد نمود.