هوش تجاری

توسعه بازار در شرایط رقابتی بازارهای جهانی،امروز بزرگترین دغدغه سازمان ها به شمار می رود. با وجود این حقیقت, مهم ترین مشکل یک سازمان کمبود اطلاعات دقیق و به موقع می باشد. مدیران برای تصمیم گیری تحت فشار هستند و معمولا بر اساس یک تصمیم گیری حدسی مجبور به ریسک می شوند. این ریسکها بعضا باعث از دست رفتن یکسری سودها و منافع کسب و کار می شوند. بستر هوشمندی کسب و کارBI  و داشبورد های مدیریت امکان مدیریت داده ها, دستیابی به داده ها و تحلیل داده ها را در زمان و هزینه کمتر امکان پذیر می سازد.

داشبورد مهمترین ابزاری هست که یک مدیر هوشمند برای دستیابی به اطلاعات کلیدی از میان حجم انبوهی از اطلاعات نیاز دارد تا با تحلیل آنها، عملکرد سازمان را اندازه گیری نموده، و به صورت بلادرنگ از آنچه در سازمان می گذرد آگاه شود در نتیجه تصمیمات مناسب و به موقع را اتخاذ کرده و در نهایت سود را افزایش داده و هزینه ها را کاهش دهند.

شرکت دریا سیستم بر حسب تجارب موفق قبلی در پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در شرکت های بزرگ این امکان را فراهم مینماید با استفاده از سیستم ها  و بانک های اطلاعاتی شرکت ها سیستم هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی متناسب با نیاز آن شرکت طراحی و تولید نماید.