مشخصات کلی


 

مشخصات شرکت


 

سوابق کاری


 

اطلاعات تکمیلی

آیا تا کنون در زمینه فروش نرم افزار فعالیت نموده اید :
آیا در حال حاضر نمایندگی یا عاملیت فروش از سایر شرکت ها می باشید :
آیا دارای مکان اداری یا تجاری برای ارائه خدمات خود هستید ؟ :
آیا در حال حاضر بیمه هستید :
آیا دسترسی به اینترنت پر سرعت دارید :
میزان آشنایی با نرم افزار های دریا سیستم :